Najem, dzierżawa Xerox WorkCentre 7855

Więcej czasu na Twój biznes – to my zajmujemy się:

  • dostawą i instalacją urządzeń
  •  bieżącą obsługą serwisową (przeglądy, naprawy etc.)
  •  administracją urządzeń (nadzorowaniem przeglądów, opłat recyklingowych itp.)
  • raportami okresowymi
  • recyklingiem zużytych urządzeń


Zyskujesz konkretne korzyści finansowe
:

  • wyższy zwrot z inwestycji – firma może przeznaczyć kapitał na inwestycje związane ze swoją główną działalnością zamiast na zakup urządzeń
  • precyzyjna kontrola kosztów
  • łatwe planowanie i budżetowanie – stałe miesięczne opłaty za najem i zarządzanie pozwalają na uniknięcie niespodziewanych kosztów lub przekroczenia budżetu
  • redukcja kosztów związanych z parkiem maszynowym oraz utrzymanie ich na stałym poziomie dzięki kontroli i jakości obsługi
  • precyzyjna kontrola kosztów